21.9.2016
Oficiálně vznikla společnost Férová práce, s.r.o., která byla zapsaná do obchodního rejstříku. A hned jsem také splnili všechny další náležitosti ke vzniku společnosti.


9.9.2016
Bylo mnoho schůzek, mnoho setkání a mnoho výměn názorů. Popsali jsme mnoho papírů, vypsali mnoho tužek a vytvořili mnoho počítačových souborů. Kompletní kontury společnosti jsou již na světě!


3.3.2016
První verze webu pracovní agentury. Rovnou také vznikla skupina Facebooku.


16.2.2016
Od nového roku jsem přemýšleli, jak naplnit naše představy. Tento den se zakladatelé společnosti setkali a definovali si základní rámec pracovní agentury.

27.12.2015
Úvodní myšlenka agentury práce. Zde byl první impuls, že chceme zprostředkovávat práci ... ale bylo to jen tak ... mlhavé.

2015
Slyšeli jsme, že není práce ... Slyšeli jsme, že nejsou schopní pracovníci ...